Odluku o izboru najpovolnije ponude možete vidjeti: ovdje

Download:
1. Odluka_o_izboru_PUT_NOVI_SAD.pdf