Odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Opreme za zavrivače možete vidjeti:OVDJE

Download:
1. Odluka_o_izboru-_zava.pdf