Odluku u usvajanju Plana javnih nabavkih TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2018. godinu možete vidjeti:OVDJE

Download:
1. Odluka_o_usvajanju_plana_javnih_nabavki_2018_scen.pdf