Aktivnosti

PROMOVISANA KNJIGA

U Općoj biblioteci održana je promocija knjige dr. Ismara Alagića, direktora TRA, pod nazivom Lokalna uprava lokalni ekonomski razvoj sučeni sa izazovima kencepta pametnih gradova i industrija 5.0. Promotori knjige su bili prof. dr. Fuad Hadžikadunić, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i prof.dr. Alaudin Brkić dekan na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Promociju je moderirala mr. Almina Alagić.

Knjiga u šest poglavlja prikazuje najznačajnije savremene trendove u organizaciji lokalne uprave i izazove sa kojima se suočava lokalni ekonomski razvoj u kontekstu masovno raširenog koncepta digitalizacije svih segmenata našeg života i rada. Prvo poglavlje daje uvodna razmatranja, drugo govori o regionalizmu i lokalnom ekonomskom razvoju u duhu ekonomske globalizacije, treće o iskustvu Evrope i posebno Njemačke, četvrto o lokalnom ekonomskom razvoju, peto o novoj industrijskoj revoluciji u kontekstu evropske digitalne agende i šesto su zaključna razmatranja.

Promotori knjige su ujedno i recenzenti. Pored njih recenzenti su:dr. Ešref Kenan Rašidagić Fakultet političkih nauka u Sarajevu, dr. Aida Mulalić Pravni fakultet u Zenici, dr. Hasan Mahmutović Ekonomski fakultet u Zenici i prof. dr. Vjekoslav Domljen Sarajevska škola za nauku i tehnologiju.

Promotori su u svojim izlaganjina dali visoke icjene knjizi naglađavajući da bi se mogla koristiti kao univerzitetski udžbenik i ako nije pisana sa tom namjerom.

Fondacija Konrad Adenaue podržala je izdavanje knjige, a njen predstavnik kazao je da u krugovima osnivača fondacije vlada mišljenje da je Tešanj privredno čudo i da je planirana posjeta jedne delegacije iz političke stranke koja je osnovala Fondaciju (CDU) iduće godine.