Aktivnosti

NAJAVE NOVIH PROJEKATA U 2019.

Prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno sa saradnicima je izradio Plan kandidovanja projekata za 2019. godinu uvažavajući ciljeve TRA Agencije i poštujući odrednice strateških dokumenata na lokalnom nivou i šire. U tom smislu, obavljena je posjeta određenim međunarodnim organizacijama i njihovim projektima sa ciljem sagledavanja njihovih prioriteta i Plana rada TRA Agencije za 2019. godinu. Tom prilikom identifikovana su područja od zajedničkog interesa i predložene određene projektne ideje. U tom smislu očekujemo da TRA Agencija pripremi i kandiduje najmanje dva projekta na fondove međunarodnih organizacija tokom januara 2019. godine.