Općinski načalnik sa saradnicima je posjetio TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj u okviru redovnog obilaska javnih preduzeća i javnih ustanova na području općine Tešanj. Goste je primio prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije u prisustvu g.Fuada Šišića, predsjednika NO TRA Agencije. Tokom sastanka razgovorano je o rezultatima poslovanja u 2018. godini, Ciljevima i planovima za 2019. godinu, Uslugama koje TRA Agencija pruža klijentima, potom projektima iz Strategije razvoja općine Tešanj, te etičkom kodeksu i saradnji između javnih ustanova i preduzeća na području općine sa ciljem podizanja kvaliteta usluga. Dogovorena je redovna koordinacijaa i razmjena informacija u narednom periodu sa ciljem postizanja još boljih rezultata.