Odluka o poništenju postupka javne nabavke Informatičke opreme broj 140/19, možete vidjeti: 

Download:
1. odluka-o-ponistenju-postupka-javne-nabavke-informaticka-oprema