Obavještenje o javnoj nabavci "Izrade situacione analize i akcionih planova za MSP u metaloprerađivačkom sektoru“ možete vidjeti : OVDJE

Download:
1. obavjestenje-o-nabavci-situaciona-analiza-i-akcioni-planovi-