Odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Aparata za zavarivanje za potrebe realizacije projekta FAB LAB možete vdijeti: OVDJE.

Download:
1. odluka-o-izboru-najpovoljnije-ponude-aparati-za-zavarivanje-