Odluku o poništenju postupka javne nabavke "Izrade situacione analize i akcionih planova za MSP u metaloprerađivačkom sektoru" možete vidjeti:ovdje

Download:
1. odluka-o-ponistenju-situaciona-