U skladu sa Ugovorom o grantu broj: 2021HR-BA-ME421 od 01.02.2021 za realizaciju projekta: Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction (JEDNAKOST, POŠTOVANJE, PRAVA DRUŠTVENO ZADOVOLJSTVO“, u daljem tekstu: ER2 = S2, Agencija za razvoj općine Tešanj-TRA d.o.o raspisuje:

JAVNI POZIV

za prijavu korisnika za dodjelu dodjelu plastenika na projektu ER2=S2

I Predmet javnog poziva

Agencija za razvoj općine Tešanj, raspisuje Javni poziv za dodjelu plastenika u okviru projekta ER2=S2 (eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction/ bos. Jednakost, Poštovanje, Prava = Društveno zadovoljstvo). Sredstva Javnog poziva usmjerit će se na porodice sa djecom i odraslim sa posebnim potrebama/poteškoćama u razvoju.

II Korisnici sredstava

Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u razvoju i njihove porodice kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a raditi će se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Prijave isključivo mogu podnijeti članovi porodica i staratelji djece i odraslih sa posebnim potrebama/poteškoćama u razvoju sa prebivalištem na području općine Tešanj. Jednom korisniku u okviru ovog Javnog poziva može se dodjeliti maksimalno jedan plastenik.

III Predmet podrške

Krajnjim korisnicima projekta odabranim putem ovog Javnog poziva će biti dodjeljeni plastenici površine 50 m2 (ukupno 20 plastenika). Dodjela plastenika će uključivati isporuku, montažu i prateću opremu (sistem navodnjavanja, sadni materijal, gnojiva, malč folija, agrotekstil i dr.). Isporuka i montaža plastenika planirana je u oktobru 2021. godine.

U okviru ovog poziva predviđen je angažman stručne osobe koja će nadgledati cjelokupan proces radne terapije kroz proizvodnju i rad u plastenicima. Svi odabrani korisnici projekta su obavezni proći će 4-dnevnu obuku iz oblasti relevantnih za predmetni projekat koju će organizovati Agencija za razvoj općine Tešanj kao implementator projekta.

Tekst Javnog poziva možete vidjeti: OVDJE

Obrazac prijave na Javni poziv možete vidjeti:OVDJE

Kriterij za bodovanje možete vidjeti: OVDJE

Download:
1. pl-javni-poziv-za-dodjelu-plastenika-er2s2
2. pl-kriterij-za-bodovanje-er2s2
3. pl-prijavni-obrazac