U sklopu redovnih aktivnosti na projektu FAB-LAB u utorak, 12.10.2021. godine održan je radno-konsultativni sastanak projektnog tima u prostorijama firme Junior Eko Termik d.o.o.u Jelahu.

Uvažavajući činjenicu da projekat egzistira od juna 2019. godine, te da se projekat uskoro privodi kraju razgovarano je o svim provedenim aktivnostima u prethodnom periodu, njihovim rezultatima i ostvarenim indikatorima. Delegaciju TRA Agencije za razvoj općine Tešanj činili su prof. dr Ismar Alagić, te Maid Suljaković, a za partnerske organizacije GMC d.o.o., Amina Hasanbašić, te JET d.o.o., Sanela Beširević.

Za naredni period dogovoreni su operativni koraci realizacije preostalih aktivnosti na projektu.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba