U okviru projekta FAB LAB - Ekonomija zasnovana na inovacijama koji realizuje TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa firmama GMC d.o.o. i Junior eko-termik d.o.o. a kroz program EU4Business koji finansiraju Europska unija i Vlada SR Njemačke nabavljena je moderna mehanizacija za potrebe rada centra FAB-LAB. Riječ je o škarastoj platformi i teleskopskoj dizalici koje će doprinijeti realizaciji obuke montera mašinskih konstrukcija u skladu sa najstrožijim i najsavremenijim međunarodnim standardima.

Prof. dr Ismar Alagić-a, projektni menadžer i direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je izjavio:“Navedena oprema je proizvod vodećih svjetskih proizvođača u oblasti proizvodnje mehanizacione opreme za rad na gradilištima koja ispunjava najstrožije zahtjeve sa aspekta ispunjavanja mjera zaštite na radu i obezbjeđivanja zdravlja uposlenika koja će se koristiti u edukacijske svrhe obuke montera metalnih mašinskih konstrukcija. Na ovaj način pribavili smo opremu, koja će uz osposobljene i licencirane predavače i trenere, te izrađene priručnike svrstati naš program obuke među najkonkurentnije u cijelom regionu. Posebno sam ponosan na činjenicu da postoji ogromno interesovanje za ovom vrstom obuke, jer je polaznicima obuke koji je uspješno okončaju obezbjeđeno radno mjesto. Svi dosadašnji polaznici obuke koji su je uspješno savladali tokom 2020. godine su zaposleni, što je doprinijelo tome da projekat FAB-LAB - Ekonomija zasnovana na inovacijama uveliko premaši postavljene ciljeve na početku projekta. Posebno sam ponosan na činjenicu da podrška koju smo pružili izvozno-orijentisanim firmama je polučila značajan rast izvoza, povećanje broja zaposlenih, veći broj poslovnih usluga i ojačala kapacitete FAB-LAB centra“.


Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba