Prof. dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i projektni rukovodilac FAB-LAB projekta zajedno sa doc.dr Ladin Gostimirovićem, direktorom Visoke poslovno-tehničke škole iz Doboja potpisao je Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Cilj ovog sporazuma je da se poboljša saradnja akademske i poslovne zajednice i omogući izrada diplomskih radova studenata završnih godina u domaćim firmama. Prema riječima prof. dr Ismar Alagić-a:“Mi osluškujemo puls tržišta i vidimo da se veliki broj kandidata sa područja naše općine i bližeg okruženja odlučuje za obrazovanje na VPTŠ u Doboju. Veliki broj tih kandidata je već zaposlen u firmama sa područja općine Tešanj i mi želimo da njihovi diplomski radovi budu usmjereni ka rješavanju problema sa kojima se susreću domaće firme i predstavljaju kvalitativni iskorak u smislu rješavanja prakričnih problema. Sa direktrorom dr.Gostimirovićem sam razgovorao i o saradnji na međžunarodnim projektima. Smatramo da ćemo kroz sinergiju i zajedničko djelovanje povećati našu konkurentnost prema međunarodnim donatorima, ali i poticati veću konkurentnost, inovativnost, digitaliziranost domaćih kompanija uz fokus na tehnologije dekarbonizacije. Ovo je samo oškrinut prozor za buduću saradnju u segmentu tehnološkog razvoja.“ Doc. dr Ladin Gostimirović, direktor VPTŠ Doboj je istaknuo:“Poznata nam je snaga tešanjske privrede i kroz saradnju sa TRA Agencijom za razvoj općine Tešanj želimo omogućiti još kvalitetniji način studiranja na našoj akreditovanoj visokoškolskoj instituciji. S druge strane Doboj je regionalni centar sa dobrom geografskom pozicijom i blizinom mnogih privrednih centara. Danas smo razgovarali o saradnji na novim projektima i upoznali se sa tehnološkom opremom svake od naših dvije institucije. U narednom periodu možemo očekivati nove zajedničke projekte“.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura,a zajednički ga finansiraju Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.