Dana 13.09.2022. godine, u Mostaru, potpisan je ugovor između direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, gospodina Edina Ibrahimovića i Federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, gospodina Amira Zukića. 

Cilj ovog ugovora je davanje financijske podrške TRA Agenciji za razvoj općine Tešanj, radi implementacije projekta TRA Agencije (CO-WORKING CENTAR), čija vrijednost sa učešćem sredstava TRA Agencije i poticajnim financijskim sredstvima Federalnog ministarstva ukupno iznosi 94.400,00 KM.