Obavještenje o nabavci za  Razvoj marketing i biznis planova za 12 MSP u BEAR području u okviru projekta COBEAR možete vidjeti ovdje

Download:
1. Obavjestenje_marketing_i_biznis_planovi.pdf