U prilogu se nalazi Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku: Razvoj marketing i biznis planova za 12 MSP u BEAR području u okviru projekta COBEAR. Odluku možete vidjeti: OVDJE

Download:
1. odluka_o_izboru_-.pdf