Aktivnosti

RAZMJENA ISKUSTAVA

Savjetnika ministra u Ministarstvu privrede i preduzetništva u Vladi Republike SrpskeRead more..

POSJETA OPĆINSKOG NAČELNIKA TRA AGENCIJI

Redovni obilazak javnih preduzeća i javnih ustanova na području općine TešanjRead more..

KONFERENCIJA „POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE NA LOKALNOM NIVOU”

Konferenciji je prisustvovalo vise od 40 ucesnika, uz dominantno prisustvo predstavnika privatnog civilnog sektora. Read more..

MENTORING USLUGE ZA MSP - TREĆA POSJETA

Mentori su i ovaj put imali podršku od strane senior mentora Republike Srbije gđe. Dragane Belenzada, direktoricu Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okrugaRead more..

PREZENTACIJA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I EU FONDOVI

Osnovni elementi Lokalnog ekonomskog razvoja i potencijal EU fondova za BiHRead more..

OBUKA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Edukacija na temu “Ishrana i zaštita u poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru”Read more..

KONFERENCIJA o MEUOPĆINSKOJ SARADNJI I INVESTICIJAMA

Održana konferencija pod nazivom “„Međuopštinska saradnja na polju mjera i aktivnosti privlačenja investicija“Read more..

METALOPRERADA, POLJOPRIVREDA I PREHRAMBENA INDUSTRIJA I IT KAO GLAVNE RAZVOJNE GRANE ŠIRE REGIJE TEŠNJA

Priprema za 10. jubilarnu Međunarodnu investicijsku konferenciju Sarajevo Business Forum 2019 Read more..

MENTORING USLUGE ZA MSP - DRUGA POSJETA

Posjeta firmama u procesu mentoringaRead more..

Strana 1. od 77 Zadnja > >