Aktivnosti

PODRŠKA RAZVOJU MSP-U

Održana konferencije "Kako bolje i kako više podržati razvoj MSP-a"Read more..

SASTANAK SARADNIČKE MREŽE

Sastanak Saradničke mreže za podršku stranim investicijamaRead more..

"PREDNOSTI IZBORA INŽINJERSKOG ZANIMANJA"

Dio aktivnosti u realizaciji projekta "Promocija tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola"Read more..

KONFERENCIJA INŽINJERSTVA

Predstavljanje na konferenciji inžinjerstvaRead more..

PROMOVISANA KNJIGA

Promovisana knjiga Lokalna uprava lokalni ekonomski razvoj suočeni sa izazovima kencepta pametnih gradova i industrija 5.0 dr. Ismara AlagićaRead more..

ISKUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE NA PUTU KA EU

G.Daniel Mondekar je bio predavač na osmoj po redu radionici koju je organizovala TRA AgencijaRead more..

POSJETA DKR CENTRU ZA ROBOTIKU

TRA organizovala posjetu učenika Tehničke i Mješovite srednje škole Tešanj DKR Centru za robotiku u TuzliRead more..

JAČANJE KAPACITETA ZA RAD SA INVESTITORIMA

Uz učešće predtavnike više od 30 institucija lokalne zajednice iz BiH i viših nivoa vlasti prezentovana su iskustva u radu sa investitorimRead more..

ODRŽAN PRVI SAJAM ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U TEŠNJU

Na sajmu su učešće uzele 22 firme sa područja općine Tešanj, ali i susjedne općine Usora.Read more..

Strana 1. od 75 Zadnja > >