Aktivnosti

KONFERENCIJA o MEUOPĆINSKOJ SARADNJI I INVESTICIJAMA

Održana konferencija pod nazivom “„Međuopštinska saradnja na polju mjera i aktivnosti privlačenja investicija“Read more..

METALOPRERADA, POLJOPRIVREDA I PREHRAMBENA INDUSTRIJA I IT KAO GLAVNE RAZVOJNE GRANE ŠIRE REGIJE TEŠNJA

Priprema za 10. jubilarnu Međunarodnu investicijsku konferenciju Sarajevo Business Forum 2019 Read more..

MENTORING USLUGE ZA MSP - DRUGA POSJETA

Posjeta firmama u procesu mentoringaRead more..

PRIJEM POVODOM IMENOVANJA DIREKTORA KAS-a

U Sarajevu upriličen prijem povodom imenovanja novog direktora Konrad Adenauer Stiftung Read more..

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA PZ "KAPI ŽIVOTA"

Razmatranje prijave na poziv EU4Business za mjeru podrške investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima (primarna poljoprivreda)Read more..

STUDIJSKA POSJETA

Posjeta predstavnika Prijedorske razvoje agencije PREDA, općina Kozarska Dubica, Gradiška i grada Prijedora BEAR regijiRead more..

MENTORING USLUGE ZA MSP

Projekat „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“ Read more..

POSJETA RAZVOJNOJ AGENCIJI PREDA

Posjeta razvojnoj agenciji Preda Read more..

LOKALNA PARTNERSTVA

Lokalna partnerstva za zapošljavanje -transfer znanja Read more..

Strana 1. od 76 Zadnja > >