TEL: +387 32 650 608

VIJESTI

SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA U ZENICI

Tema sastanka su bile implementacija i status dosadašnjih aktivnosti na projektu, plan aktivnosti za naredni period te organizacija narednog sastanka proje...

Čitaj dalje

POSJETA DNEVNOM CENTRU ZA DJECU I ODRASLE OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA TEŠANJ!

Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj sa saradnikom posjetio je Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Tešnju....

Čitaj dalje

Predstavnici Tešanjske razvojne agencije na radionicama projekta „ER2=S2“

Članovi projektnog tima ispred Agencije za razvoj općine Tešanj prisustvovali su radionicama iz oblasti socijalne zaštite u Nikšiću (Crna Gora)...

Čitaj dalje

Održana Radionica o socijalnim vještinama i pravima osoba sa invaliditetom

Svi projektni partneri su naglasili da im je od velikog značaja i međusobna razmjena najboljih praksi u radu sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju. ...

Čitaj dalje

ODRŽANA PREEZNTACIJA AKADEMIJE ZA RESTRUKTURIRANJE I UPRAVLJANJE PROMJENAMA

...

Čitaj dalje

USPJEŠNO REALIZOVAN SASTANAK PROJEKTNOG TIMA U NIKSIĆU!

Delegacija TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetila je UZPD Nikšić, te tom prilikom je održan sastanak projektnog tima...

Čitaj dalje

KROZ PROGRAM SMALL-WINS IZ PROJEKTA FAB-LAB OSTVAREN KONTAKT SA FIRMOM MAGNA POWERTRAIN IZ AUSTRIJE

Pod mentorstvom prof. dr Ismara Alagića, direktora Agencije za razvoj općine Tešanj i mr. Samira Mešića, angažovanog konsultanta kroz projekat FAB-LAB real...

Čitaj dalje

POSJETA INOVACIONO PREDUZETNIČKOM CENTRU TEHNOPOLIS U NIKŠIĆU!

Delegacija TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetila je Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis u Nikšiću, te tom prilikom razmijenila iskustva u r...

Čitaj dalje

Održan četvrti sastanak partnera “ER2=S2” projekta

Predstavnici Agencije za razvoj općine Tešanj TRA doo organizovali su četvrti sastanak u okviru projekta “ER2=S2” koji je održan online 07.06.2021. godine....

Čitaj dalje

Po Vašem mišljenju koje oblasti rada su prioritetne za TRA d.o.o?

Arhiva