TEL: +387 32 650 608

JAVNE NABAVKE

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA-RAZNI SEMINARI, OBUKE I EDUKACIJE ZA POTREBE MSP-a, U OKVIRU PROJEKATA KOJE IMPLEMENTUJE TRA D.O.O

Poziv za dostavljanje ponuda ...

Čitaj dalje

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka ...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka "Izrada situacione analize i akcionih planova za MSP u metaloprerađivačkom sektoru"...

Čitaj dalje

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke...

Čitaj dalje

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude ...

Čitaj dalje

Po Vašem mišljenju koje oblasti rada su prioritetne za TRA d.o.o?

Arhiva