TEL: +387 32 650 608

JAVNE NABAVKE

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka dizalica i opreme za provođenje programa obuka u sklopu projekta FAB LAB...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka 3D skenera...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka informatičke opreme ...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka usluge "Izrade situacione analize i akcionih planova za MSP u metaloprerađivačkom sektoru“...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka "Aparata za zavarivanje za potrebe realizacije projekta: FAB LAB"...

Čitaj dalje

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020.

...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude ...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka "Informatičke opreme"...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku licenciranih, programskih paketa SolidWorks i SolidCAM...

Čitaj dalje