TEL: +387 32 650 608

JAVNE NABAVKE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge izrade protutipa za dvije firme u okviru projekat COBEAR...

Čitaj dalje

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu video promotivnog filma u okviru projekta COBEAR...

Čitaj dalje

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude...

Čitaj dalje

Oodluka o izboru drugorangiranog ponuđača

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku Programskih paketa za šivaće strojeve...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Nabavka usluge štampanja biltena broj: 5 i 6 i letka projekta COBEAR...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU

Odluka o izboru...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka plastenika za korisnike projekta...

Čitaj dalje

ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKIH ZA 2018. GODINU

...

Čitaj dalje

Obavjestenje o javnoj nabavci seta opreme mahtronika

...

Čitaj dalje

Po Vašem mišljenju koje oblasti rada su prioritetne za TRA d.o.o?

Arhiva