TEL: +387 32 650 608

Historija

Agencija za razvoj općine Tešanj

Sažetak najznačajnijih događaja u historiji društva.

Dana 21.08.2009.godine, donesena je Odluka o osnivanju „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj(u daljem tekstu Agencija TRA).Osnivač Agencije TRA je Općina Tešanj. Odluka o osnivanju Agencije donesena je na osnovu Odluke o pokretanju postupka osnivanja Agencije za razvoj općine Tešanj br :01-49-1-1770-2/09 od 20.05.2009. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju postupka osnivanja Agencije za razvoj općine Tešanj: br: 01-02-1-4754-2/09 od 09.11.2009.godine, donesenih od strane Općinskog Vijeća Tešanj. Agencije TRA zvanično je počela sa radom u 2010 godini kada je imenovana Skupština Agencije TRA od strane osnivača ; Općine Tešanj. Na svojoj prvoj sjednici Skupština Agencije TRA je imenovala Nadzorni odbor Agencije TRA u slijedećem sastavu : Muharem Saračević, Izudin Ahmetlić, Ismar Alagić. Nadzorni odbor Agencije TRA je u 2010. godini, nakon provedene konkursne procedure imenovao Hilmu Perču za direktora Agencije TRA. U 2010. godini od strane Skupštine Agencije TRA usvojen je Statut, Ekički kodeks ,Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o plaćama i naknadama zaposlenika, Poslovnik o radnu Nadzornog odbora

 

Period 2011-2018.godina

2011.godina

 • Izrađene prve projektne aplikacije na IPA program,
 • Prvo predstavljanje TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj na Sajmu općina i gradova
 • Uspostavljena saradnja sa međunarodnim organizacijama : TIKA, Bigmev, GIZ, saradnja sa Sisačko-moslovačka županija

2012.godina

 • Izrađene nove projektne aplikacije
 • Na Sarajevo Business forumu predstavljeni potencijali za ulaganje na području općine Tešanj
 • Uspostavljeni kontakti: RAKHA“ firma iz Amana Jordan, „ Baltic Energy Group“ iz Londona, „Askon“ Istanbul Turska, „WIFI“ d.o.o BiH
 • Uspješno implementirani projekti iz oblasti obuke radne snage podržani od strane USAID/Sida Firma projekta, GIZ-a, FZZZ-a

2013.godina

 • Pripremljen projekat na poziv LOD III
 • Uspješno implementovan projekat Centar za obrazovanje odraslih
 • Uspostavljena nova partnerstva za program IPA
 • Pripremljena projekta aplikacija COBEAR

2014.godina

 • Odobren projekat „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“
 • Imenovanje novog direktora Agencije
 • Odobren projekat COBEAR
 • Uspostavljena saradnja sa novim međunarodnim organizacijama

2015.godina

 • Podignuto 50 nasada maline po 2 dunuma na području općine Tešanj
 • Uspostavljen OSS ured u okviru TRA Agencije
 • Realizovani značajni vidovi podrške prema MSP-u u okviru projekta COBEAR

U prethodnim izvještajima sumirane su sve aktivnosti po godinama, u ovom izvještaju istakli smo samo najznačajnije u radu Agencije za period 2011-2015.godina.

2016. godina

 • Nastavljena implementacija projekta COBEAR
 • Uspješno okončana implementacija projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“ premašeni ciljevi od planiranih 37 korisnika, 50 korisnika dobilo podršku
 • Odobren i uspješno implementiran projekat podržan od strane FMRPO-
 • Uspješno implementiran projekat Unaprijeđenje otkupa mlijeka na području općine Tešanj 

2017. godina

 • Odobren projekat „Povećanje prihoda ugroženih grupa kroz porodičnu poljoprivredu“, dodjeljeno 50 plastenika za 50 porodica po 300 m2 sa svom pratećom opremom i sadnim materijalom
 • Uspješno okončana implementacija projekta COBEAR, evaluacija i revizija iznjele pozitivnu ocjenu za projekat
 • Imenovan novi saziv Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj
2018. godina
 • Izrađeno 12.projektnih aplikacija za različite donatore, pripremljena dva projektna prijedloga na IPA CBC prekogranični program
 • Pružena podrška MSP-u kroz rad OSS ureda prema ranije usvojenom programu rada, a neke od najznačajnijiih; 
 • pripremljene tri projektne aplikacije od koji su dvije odobrene ukupne vrijednosti: 34.000,00 KM
 • pruženi drugi vidovi podrške(priprema tendera, izrada biznis planova) prema MSP-u, JU i  fizčkim licima, na osnovu kojih su isti ostvarili pravo na poticaje, grant sredstva, realizaciju posla,vrijednosti: 36.500,00 KM 
 • Uposlenici uspješno prošli program obuke za pružanje usluge  mentoringa, koji je  finansiran od strane  JICE
 • Definisan i usvojen model izlaska iz projekta "Podizanje nasada maline na području općine Tešanj"
 • Uspješno nastavljena implementacija projekta "Povećanje prihoda kroz porodičnu poljoprivredu"