Naziv:

Competitiveness of Business Excelence Area

Trajanje:

Od 26.11.2014. godine do 26.05.2017. godine

Donator:

Delegacija EU u BiH

Budžet:

859.681,06 KM

Partneri:

Općina Teslić, RAŽ d.o.o Žepče, Uduženje privrednika Biznis centar Tešanj

Opći cilj:

Doprinijeti održivom privrednom razvoju i povećanje nivoa ponude i potražnje na tržištu radne snage u vodećim privrednim sektorima BEAR područja-u općinama Tešanj, Teslić i Žepče.

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

Projekat COBEAR (Konkurentnost sredine poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče) pronalazi korijene u Sporazumu o međuopćinskoj saradnji tri susjedne općine iz 2012. godine o inicijativi BEAR -sredina poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče,  podržanom od strane GIZ Prolocal programa. Navedene tri općine su se okupile sa ciljem privlačenja investicija, poticanja izvoza i unaprijeđenje stanja na tržištu radne snage. Realizacijom projekta ostvarila su se tri glavna cilja: stimulisano povoljno poslovno okruženje u BEAR području; povećan nivo konkurentnosti izvozno orijentisanih preduzeća u ciljanim sektorima BEAR područja i povećan broj zaposlenih osoba u BEAR području.

Rezultati:

·         Uspostavljeni OSS uredi u tri općine

·         Izrađena sektorska analiza i akcioni planovi za 32 firme

·         Izrađena Cost benefit analiza za poslovnu zonu Glinište

·         Nabavljen GIS softwer za općinu Teslić

·         Izrađeno 12 marketing i biznis planova za firme u projektu

·         Realizovano brendiranje proizvoda za firme; Subašić d.o.o i Oaza d.o.o

·         Izrađeni protutipovi za nove proizvode za firm Pobjeda  d.d i Inox Ajanović d.o.o

·         Izrađena publikacija Export book –specifični zahtjevi kupca

·         Za 13 firmi realizovana priprema za uvođenje neki od standarda kvaliteta

·         Realizovan značajn broj seminara za potrebe firmi

·         Realizovan program obuke radne snage za potrebe firmi

·         Izrađen promotivni  film i promotivni katalog firmi u projektu

·         Organizovani su B2B susreti sa slovenskim firmama

·         Predstavljeni potencijali  tri općine i firme koje su u projektu na Sajmu u Mostaru

Kontakti:

Prof. dr. Ismar Alagić, dipl. ing maš.

 

ismar@tra.ba