Naziv:

PODRŠKA PROJEKTU FINANSIRAN OD STRANE EU I DRUGIH MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Trajanje:

11.12.2014.- 11.08.2015. godine

Donator:

Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta

Budžet:

15.000,00 KM

Partneri:

MSŠ, Biro za zapošljavanje Tešanj

Opći cilj:

Unaprijeđenje položaja i povećanje konkuretnosti nezaposlenih lica na području općine Tešanj.

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva poduzetništva razvoja i obrta. Projekat je osmišlejn kako bi unaprijedio kvalitet i kapacitete radne snage i konkuretnosti preduzeća na području općine Tešanj. Pored navedenog projekat je osigurao bolje mogućnosti zapošljavanja za nezaposlena lica sa područja općine Tešanj, unaprijedio efiksanost lokalnog tržišta rada, ojačao institucionalne kapacitete i mrežu između sektora rada i obrazovanja na području ZDK.

 

Rezultati:

·         Realizovan program obuke za 15 kandidata za zanimanje CNC operater

·         Izrađena analiza stanja i potreba za dodatnim usavršavanjem radne snage

·         Nabavljena dodatna didaktička oprema za potrebe rada centra za obrazovanje odraslih

·         Organizacija okruglog stola na temu „Uticaj osposobljavanje radne snage na razvoj poduzetništva“

Kontakti:

Muamer Omahić, dipl. pravnik

 

muamer@tra.ba