Naziv:

PODRŠKA PROJEKTU PODIZANJA MALINE NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ

Trajanje:

17.12.2015.-06.06.2016.

Donator:

FMRPO

Budžet:

24.980,00 KM

Partneri:

Općina Tešanj

Opći cilj:

Unaprijediti položaj uzgajivača maline na području općine Tešanj

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

Projekat je imao za cilj da unaprijedi proizvodnju maline na području općine Tešanj, kroz direktnu podršku korisnicima projekta „Podizanje nasada maline na području općine Tešanj“.

Rezultati:

·         Za 38 korisnika nabavljene mašinske prskalice za folijarnu prehranu

·         Izrađena publikacija za korisnike projekta

·         Organizovan okrugli stol na temu: „Smjernice za jačanje proizvodnje maline“

·         Organizovana studijska posjeta Sajmu u Novom Sadu

Kontakti:

Maid Suljaković, dipl. ing. poljoprivrede

 

maid@tra.ba