Naziv:

LEAN PRODUCTION

Trajanje:

31.12.2016.-20.07.2017.

Donator:

Federlano ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta

Budžet:

20.000,00 KM

Partneri:

Targer d.o.o

Opći cilj:

Opšti cilj projekta se odnosi na doprinos održivom ekonomskom razvoju, te poboljšanje uslova prema zahtjevima radne snage za vodeće sektore na području općine Tešanj: metaloprerada, drvoprerada, tekstilna i prehrambena industrija.

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku od strane FMRPO, a predstavlja nastavak aktivnosti podrške koju TRA d.o.o pruža MSP. U skladu s tim kroz projekat je realizovano niz aktivnosti koji predstavljaju direktnu podršku MSP-u.

Rezultati:

·         Obavljen program obuke na temu „Lean Production – Six Sigma  uz primjenu alata i metoda u konkretnim radnim uslovima“ za najmanje 10 polaznika predstavnika vršnog i srednjeg rukovodstva iz domaćih firmi ;

·         Oštampana publikacija pod nazivom „Lean Production – Six Sigma  uz primjenu alata i metoda u konkretnim radnim uslovima“

·         Održan okrugli sto na temu „Konkurentnost radne snage u području srednjeg i vršnog rukovodstva i potrebe firmi za specijalizovanim znanjima i vještinama“

·         Stečena znanja o radu podržavaućih institucija za razvoj preduzetništva u EU i prenesena u BiH kroz realizovanu posjetu najmanje 8 predstavnika;

·         Povezivanje privrednika sa područja općine Tešanj sa privrednicima iz jedne od država  EU.

Kontakti:

Prof. dr Ismar Alagić, dipl. ing. maš.

 

ismar@tra.ba