Naziv:

Obuka i certificiranje CNC operatera

Trajanje:

07.09.2011-13.02.2013.

Donator:

Federalni zavod za zapošljavanje, USAID/sida Firma projekt, Općina Tešanj, .GIZ(GmbH)FAD d.d Tešanj

Budžet:

85.600,00 KM

Partneri:

Fad d.d Tešanj, JU MSŠ Tešanj

Opći cilj:

Poboljašnje kvaliteta i jačanje kapaciteta ljudskih resursa, konkuretnosti lokalnih preduzeća sa područja općine Tešanj, stvaranje uslova za bolju zapošljivost nezaposlenihlica sa područja općine Tešanj, bolje efiksanosti i funkcionisanja tržišta rada, jačanje institucionalnih kapaciteta te povezivanje svjeta rada i svijeta obrazovanja.

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

Projektom je ralizirana obuka za CNC operatera u skladu sa iskazanom potrebom firme FAD d.d Jelah Tešanj.

Rezultati:

·         50 nezaposlenih  lica uspješno završilo program obuke

·         45 polaznika koji su prošli program obuke zasnovalo radne odnose

 

Kontakti:

Muamer Omahić, dipl. pravnik

 

muamer@tra.ba