Naziv:

SolidWorks obuka

Trajanje:

03.10.2015-12.12.2015.

Donator:

USAID Partnership for Innovation

Budžet:

 10.000,00 KM

Partneri:

Medena Comerce d.o.o, Pobjeda d.d Tešanj, Mann+Hummel BA, FAD d.d

Opći cilj:

Jačanje kapaciteta ljudskih resursa u firmama na području općine Tešanj

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

Projektom je realizovan napredni program obuke u SolidWorks programu. Program obuke je trajao ukupno 8 radnih dana i bio je namjenjen za srednje i vršno rukovodstvo firmi sa područja općine Tešanj. Obuku je pohađalo ukupno 11 polaznika iz firmi Medena Comerce d.o.o, Pobjeda .d.d Tešanj, Mann+Hummel BA i Fad d.d Tešanj.

Rezultati:

·         11 kandidata uspješno prošlo progroma obuke i steklo nova znanja i vještine u radu sa programom SolidWorks

Kontakti:

Prof.dr. Ismar Alagić, dipl.ing.maš

 

ismar@tra.ba