Naziv:

TEŠANJ NA PUTU KA EU

Trajanje:

09.04.2018-20.11.2018.

Donator:

Konrad Adenauer Fondacija

Budžet:

14.600,00 KM

Partneri:

 

Opći cilj:

Da se predstavi priča o evropskim integracijama te da se potakne aktivno učešće predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora u navedenom procesu.

Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)

U sklopu projekta realizovano je ukupno 8 seminara, koji su obrađivali teme evropskih integracija. Seminaru su namjenjeni za predstavnike privatnog, civilnog i javnog sektora. 

Rezultati:

·         Realizovano  8 seminara  za privatni, civilni i javni sektor

·         Izrađena i promovisana knjiga pod nazivom; „Lokalna uprava i lokalni ekonomski razvoji suočeni sa izazovom koncepata pametnih gradova i industrija 5.0.

Kontakti:

Dzenita Hopić, Bachelor  ekonomije

 

dzenita@tra.ba