Pregled statističkih podataka općine Tešanj za period 2010-2020

- GUSTINA NASELJENOSTI

- RADNO AKTIVNO STANOVNIŠTVO

- PRIRODNI PRIRAŠTAJ

- STEPEN ZAPOSLENOSTI

- STEPEN NEZAPOSLENOSTI

- NEZAPOSLENI PREMA STEPENU STRUČNOG OBRAZOVANJA

- PROSJEČNA NETO PLAĆA

- PENZIJE / MIROVINE

- VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA

- SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

- OBRAZOVANJE

- STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA

- Z D R A V S T V O

- N I V O R A Z V I J E N O S T I

Statističke podatke možete pogledati OVDJE

Download:
1. statistika-tesanj-2010-2020-1