Fondacija Konrad Adenauer ove godine raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studij u Njemačkoj (master, doktorat i istraživački boravci) za sve predmete i studijske grupe.

Dodjeljuju se pune stipendije u trajanju od najmanje tri semestra na univerzitetu u Njemačkoj. 

Pravo na dodjelu stipendija imaju društveno ili politički angažovani studenti i doktoranti svih disciplina koji nisu stariji od 30 godina i mogu dokazati da posjeduju njemački jezik na nivou B2 Evropskog referentnog okvira. Odličan akademski učinak i pozitivan osnovni stav prema demokratiji, pluralizmu i ljudskim pravima su također potrebni.

 Iz Fondacije podsjećaju da su prijave na konkurs otvorene do 7. augusta 2022. godine.

Prijavni obrazac:

Konkurs: 

Download:
1. bewerbungsbogen-ausland-022022
2. stipendienausschreibung