Dana 13.09.2022. godine, u prostorijama Općine Tešanj, potpisan je ugovor za projekat "Pametna poljoprivreda - Zelena e-poljoprivreda" između ministra Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, gospodina Mirsada Hadžića i gospodina MA Maida Suljakovića, dipl. ing. polj., kao ovlaštenog lica za potpisivanje ovog ugovora ispred TRA Agencije za razvoj općine Tešanj.

Projekat je usmjeren na razvoj poljoprivredne proizvodnje koristeći se modernim informaciono-tehnološkim rješenjima. Ukupan budžet projekta iznosi 34.328,84 KM. Za realizaciju projektnih aktivnosti planirano je 6 mjeseci. 

Obzirom na ranije provedene projekte partnera na području općine Tešanj pripremljena je infrastruktura koja se ogleda u postojanju 50 proizvođača sa jediničnim površinama od 300 m2 zaštićenog ("kontrolisanog") prostora - plastenika. Osnovni problem javlja se u stvarnom funkcionisanju i primjeni "kontrolisanog prostora" i brže dostupnosti informacija između proizvođača i stručnog lica, a koji se kasnije manifestira na brojne neželjene rezultate.

Kontrolisani prostor podrazumijeva upravljanje i podešavanje optimalnih vrijednosti za uzgoj poljoprivrednih proizvoda, a koji spadaju u sljedeće: kontrola temperature zraka, kontrola vlažnosti zraka , kontrola vlažnosti zemljišta, kontrola temperature zemljišta, pH vrijednost zemljišta, kontrola temperature vode za navodnjavanje. 

Kontinuirano održavanje u optimalnoj vrijednosti gore navedenih parametara dovest će do značajnog uspjeha poljoprivrednih proizvođača, uz veću uštedu prirodnih resursa. 

Razmjena informacija poljoprivrednik- stručno lice, te stručni nadzor u praksi su na jako niskom nivou, obzirom na specifičnosti kojima je odlikovana poljoprivredna proizvodnja, te fizičke nemogućnosti kontinuiranog prisustva stručnog lica na poljoprivrednom imanju. Nedostupne i neadekvatne (odokativne) informacije za stručno lice jako često dovode do zakašnjelih reakcija koji za posljedicu stvaraju veća zagađenja okolini sa značajno manjim efektom za biljku.  Potpunu informaciju (podaci o gore navedenim parametrima), te brzo reagovanje na određene poremećaje u proizvodnji jedino je moguće koristeći se modernim IT rješenjima, a isti podrazumijevaju: nabavku i instaliranje uređaja za mjerenje temperature zraka i vlažnosti zraka koji bi imao mogućnost kontinuiranog prijenosa informacija putem Wi-Fi (opseg 200 m od objekta) na server; nabakva uređaja za mjerenje vlage zemljišta; nabavka pH metra; nabavka uređaja za mjerenje temperature vode za navodnjavanje; edukacija poljoprivrednih proizvođača o osnovnim parametrima uspješne poljoprivredne proizvodnje.

Planirani rezultati nakon provedbe projektnih aktivnosti su: povećani prinosi poljoprivredne kulture za 20%; povećan udio I klase proizvoda za 20%; smanjena upotreba hemijskih sredstava za 50%; produžen vegetacijski ciklus proizvodnje; stečena nova znanja u IT i poljoprivrednom sektoru; promovisana IT rješenja u poljoprivredi; ublažavanje uticaja klimatskih promjena.