U Sarajevu od 06. do 08 decembra 2011.godine, održan je program obuke za osoblje lokalnih razvojni agencija na temu ” promocija direktnih stranih ulaganja i teritorijalni marketing”

Na navedenom programu obuke prisustvovalo je i osoblje TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj; Direktor Agencije, gdin. Hilmo Perčo, projekt menadžer, gdin. Muhamed Džihić. Program se fokusirao na metode rada s općinama na programu promocije direktnih stranih ulaganja i investicija u lokalnim zajednicama. Učesnici su imali priliku da kroz interaktivnu obuku upoznaju metode za razvoj. Obuku je održala gđa. Andrea Vugrinović, ekspert za lokalni ekonomski razvoj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608