Historija Tešanjske razvojne agencije

Sažetak najznačajnijih događaja u historiji društva.

Dana 21.08.2009.godine, donesena je Odluka o osnivanju „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj(u daljem tekstu Agencija TRA).Osnivač Agencije TRA je Općina Tešanj. Odluka o osnivanju Agencije donesena je na osnovu Odluke o pokretanju postupka osnivanja Agencije za razvoj općine Tešanj br :01-49-1-1770-2/09 od 20.05.2009. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju postupka osnivanja Agencije za razvoj općine Tešanj: br: 01-02-1-4754-2/09 od 09.11.2009.godine, donesenih od strane Općinskog Vijeća Tešanj. Agencije TRA zvanično je počela sa radom u 2010 godini kada je imenovana Skupština Agencije TRA od strane osnivača ; Općine Tešanj. Na svojoj prvoj sjednici Skupština Agencije TRA je imenovala Nadzorni odbor Agencije TRA u slijedećem sastavu : Muharem Saračević, Izudin Ahmetlić, Ismar Alagić. Nadzorni odbor Agencije TRA je u 2010. godini, nakon provedene konkursne procedure imenovao Hilmu Perču za direktora Agencije TRA. U 2010. godini od strane Skupštine Agencije TRA usvojen je Statut, Ekički kodeks ,Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o plaćama i naknadama zaposlenika, Poslovnik o radnu Nadzornog odbora.
Start

2012. godina

Na Sarajevo Business forumu predstavljeni potencijali za ulaganje na području općine Tešanj.

Uspostavljeni kontakti: RAKHA“ firma iz Amana Jordan, „ Baltic Energy Group“ iz Londona, „Askon“ Istanbul Turska, „WIFI“ d.o.o BiH.

Uspješno implementirani projekti iz oblasti obuke radne snage podržani od strane USAID/Sida Firma projekta, GIZ-a, FZZZ-a

2014. godina

Odobren projekat „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“.

menovanje novog direktora Agencije.

Odobren projekat COBEAR.

Uspostavljena saradnja sa novim međunarodnim organizacijama.

2016. godina

Nastavljena implementacija projekta COBEAR.

Uspješno okončana implementacija projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“ premašeni ciljevi od planiranih 37 korisnika, 50 korisnika dobilo podršku.

Uspješno implementiran projekat Unaprijeđenje otkupa mlijeka na području općine Tešanj.

2018. godina

Izrađeno 12.projektnih aplikacija za različite donatore, pripremljena dva projektna prijedloga na IPA CBC prekogranični program.

Pružena podrška MSP-u kroz rad OSS ureda prema ranije usvojenom programu rada, a neke od najznačajnijiih; pripremljene tri projektne aplikacije od koji su dvije odobrene ukupne vrijednosti: 34.000,00 KM pruženi drugi vidovi podrške(priprema tendera, izrada biznis planova) prema MSP-u, JU i fizčkim licima, na osnovu kojih su isti ostvarili pravo na poticaje, grant sredstva, realizaciju posla,vrijednosti: 36.500,00 KM

2020. godina

TRA d.o.o. Agencija za razvoj općine Tešanj aplicirala je na 10 projektnih aplikacija, ukupne vrijednosti 2.243.434,31 KM;

Odobrena su ukupno 4 projektna prijedloga, ukupne vrijednosti 1.584.254,14 KM, što predstavlja najveći iznos vrijednosti projekata od samog osnivanja TRA d.o.o.;

Vrijedi istaći i projekat koji je podržan od strane MEG-a, a čija realizacija je uspješno okončana u 2020. godini, a implementacija startala u 2019. godini;

Ostvareni projekti realizovanih projekata u 2020. godini su: dodatno opremljen kabinet TRA d.o.o. IT opremom (laptopi i 3D skener), pokrenuta nabavka opreme za montere i zavarivače za potrebe MSP-a, programe je pohađalo 340 nezaposlenih lica i predstavnika firmi u sklopu 7 programa sa različitim temama, koji su prilagođeni potrebama firmi i nezaposlenih lica, zaposleno 57 osoba kao rezultat relizovanih projektnih aktivnosti u 2020. godini, realizovani B2B susreti tešanjskih firmi sa firmama iz Slovenijem, pokrenuta procedura za uvođenje standarda kvaliteta ISO 9001 za MSP i pokrenuta je izrada platforme "E technology".

2011. godina

Prvo predstavljanje TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj na Sajmu općina i gradova.

Uspostavljena saradnja sa međunarodnim organizacijama: TIKA, Bigmev, GIZ, saradnja sa Sisačko-moslovačka županija

2013. godina

Pripremljen projekat na poziv LOD III

Uspješno implementovan projekat Centar za obrazovanje odraslih

Pripremljena projekta aplikacija COBEAR

2015. godina

Podignuto 50 nasada maline po 2 dunuma na području općine Tešanj.

Uspostavljen OSS ured u okviru TRA Agencije.

Realizovani značajni vidovi podrške prema MSP-u u okviru projekta COBEAR.

2017. godina

Odobren projekat „Povećanje prihoda ugroženih grupa kroz porodičnu poljoprivredu“, dodjeljeno 50 plastenika za 50 porodica po 300 m2 sa svom pratećom opremom i sadnim materijalom.

Uspješno okončana implementacija projekta COBEAR, evaluacija i revizija iznjele pozitivnu ocjenu za projekat.

Imenovan novi saziv Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj

2019. godina

Aplicirano na 10 projektnih aplikacija, ukupne vrijednosti 1.502.728,87 KM;

Od toga, odobrena su ukupno 3 projektna prijedloga, a pored toga odobren je i jedan projekat koji je apliciran u 2018. godini, ali je odobrenje i implementacija išla u 2019. godini i nastavila se u 2020. godini;

Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 214.488,98 KM;

Održana su 3 ciklusa naprednih obuka: SolidWorks i Solid CAM;

U okviru strateškog cilja za mlade, održana je napredna edukacija iz excel-a; Grupa mladih srednjoškolaca razvila aplikaciju "Tešanj Connected" sa ciljem povezivanja nezaposlenih lica sa privrednim subjektima; Navedeni Centar predstavlja dobru osnovu za razvijanje novih usluga TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, što je predviđeno u planu rada TRA d.o.o za 2020. godinu;

2021. godina

Odobrena su 4 projekta , što predstavlja procenat uspješnosti od 50%, a prema stavovima vrlo uticajnih međunarodnih organizacija koje djeluju na području Bosne i Hercegovine, procenat uspješnosti odobrenih projekata većih od 10% je više nego dobar rezultat za jednu lokalnu razvojnu agenciju;

Ukupna vrijednost odobrenih projekata u 2021. godini iznosi 511.143,02 KM.

Odobreni projekti su iz oblasti MSP, obuke radne snage;

Odobreni projekti su: FAB LAB 2, TECH LAB, LEAN transformacija i CNC LAB industrija 4.0;

Od ukupno 4 projektna prijedloga, 2 su započela i završila svoju implementaciju u 2021. godini, a to su: LEAN transformacija i CNC LAB industrija 4.0;

U 2021. godini nastavljena je realizacija projekata iz prethodnih godina, a to su: LABOR LAB; ER2=S2 i FAB LAB.
Untitled-1 copy

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608