ČLANOVI SLERA

Članovi SLER-a Općinski načelnik,  predsjedavajući SLER-a Presjednik Udruženja privrednika “Biznis centar” Jelah-Tešanj, zamjenik predsjedavajućeg SLER-a Presjedavajući Općinskog vijeća Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj TRA doo Pomoćnik općinskog načelnika za privredu, finansije, komunalne i inspekcijske poslove Direktor JP “Rad” Tešanj Direktor Mješovite srednje škole Tešanj Šef Poslovnice Zavoda za zapošljavanje-…
Pročitaj više

SLER

Javno-privatni dijalog (JPD) je proces koji podrazumjeva komunikaciju između građana, privrede i organizacija civilnog društva s jedne strane, i države, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ostalih institucija s druge, u vezi sa poslovima od javnog interesa, a prije svega u vezi sa sadržinom propisa i načinom njihove primjene. JPD predstavlja…
Pročitaj više

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608