Općina Tešanj kroz brojke i slike

Općina Tešanj ima jako povoljan ekonomsko-geografski položaj, iako ne obiluje većim prirodnim bogatstvima šuma, rudnih nalazišta. U privrednom pogledu ovo područje zauzima značajno mjesto u razvoju privrede cijele Bosne i Hercegovine. U administrativno-političkom pogledu, općina Tešanj pripada Federaciji Bosne i Hercegovine i smještena je u Zeničkodobojskom kantonu. Općina Tešanj ima povoljan političko-geografski položaj. Graniči sa općinama Teslić na zapadu i jugozapadu, općinom Doboj na sjeveru, općinom Doboj-Jug na istoku i sjeveroistoku, Usorom na sjeveru i općinom Maglaj na jugu i jugoistoku. Od 2012. godine članica je BEAR-a; sporazuma o međuopćinskoj saradnji sa općinama Teslić i Žepče.

1
poslovna subjekta u Tešnju
1 +
država se izvozi iz Tešnja
1 +
stranih kompanija

Lična karta privrede u Općini Tešanj kroz historiju

Privreda općine Tešanj svoje korijene pronalazi u XVI vijeku kada je naša zajednica bila prepoznatljiva po razvoju zanatstva, a nešto kasnije dolazi i do pojave bankarstva na našim prostorima.

Počeci moderne industrijalizacije na prostoru općine Tešanj vežu se za 50-te godine XX vijeka i pojavu industrijskog sistema Pobjeda, Tešanj. Ova činjenica u dobroj mjeri odredit će dalji privredni razvoj općine Tešanj na putu ka proizvodnji dijelova za automobilsku industriju. Afirmacija autoindustrije nastupa 70-tih godina sa počecima proizvodnje filtera (Unico filter/Mann Hummel BA) i svjećica (Enker), a kulminaciju doživljava 80-tih godina pojavom proizvodnje kočionih komponenti za putnički program (FAD/FAD Prevent). Period 1996-danas obilježen naglim razvojem i pojavom potpuno novih subjekata koji rade u oblasti metaloprerade, kao što su: BME, Medena Commerce, Inox Ajanović, Kalim, Zupčanik, KPM BH, Metalskop, Asval i dr. Proizvodi iz metaloprerađivačkog sektora se izvoze na tržišta više od 50 država. To je lokomotiva lokalne privrede i kičma lokalnog ekonomskog razvoja u Tešnju.

Uporedo sa razvojem proizvodnje automobilske industrije razvija se tekstilna (Napredak) i industrija obuće (Sloga), koje u periodu tranzicije dobijaju nasljednike u uspješnim firmama kao što su: Alpina Bromy, Koža Komerc, Art, Koteks, SM3, Contesa, B&M Commerce, ZEMI i dr.

Drvoprerada i proizvodnja namještaja oličeni u firmi UKUS, dobijaju nasljednike u firmama: Nord Ent, Lock Wood, Process, Artisan, čiji proizvodi su prepoznatljivi širom svijeta od Holandije preko SAD-a, potom UAE do Južne Koreje.

Nagli razvoj prehrambene industrije i proizvodnje napitaka pozicioniran je kao „netradicionalna privredna grana“, koja veoma brzo postaje lider u proizvodnji konditorskih proizvoda (AS), pilećeg mesa (MADI), gotovih jela (JAMI), gljiva (Bio-šamp), tjestenine (Subašić), brašna i pekarskih proizvoda (Dukat), mineralnih voda (Oaza, Tešanjski kiseljak, Princess, Tešanjski dijamant, Celvik).

Sektor usluga i trgovine je izuzetno razvijen a oličen je u prisustvu firmi: HIFA, AS, Silk-Trade, Saračević, FAREX, Točak, Mepromex i dr. Građevinarstvo posjeduje veliki potencijal za dalje jačanje i razvoj, a predstavljen je prisustvom firmi: Inter, Inžinjering, Hrvić Gradnja, Famus, Neđing i dr.

Prema posljednjim podacima na području općine posluje 2421 poslovna subjekta (950 firmi, 493 jedinica  u sastavu, 978 obrt) od  kojih  više od 20 su direktne strane investicije koje dolaze iz: Njemačke, Nizozemske, Slovenije, Italije i drugih država. Izvoz više od 300 proizvoda pronalazi kupce na tržištima više od 60 različitih država na 6 kontinenata.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608