Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice, općine Tešanj kao „sredine poslovne izvrsnosti u kojoj je ugodno biti građanin, u kojoj je zadovoljstvo biti radnik i u kojoj je poželjno biti poduzetnik-investitor“, kroz privlačenje investicija i unapređenje kvaliteta života građana. Djelujemo na ispunjavanju ciljeva sadržanih u Strategiji razvoja općine Tešanj 2018-2022/2027 i potičemo ekonomski, društveni i okolinski pametan uključiv i održiv razvoj.

Vizija TRA je da Tešanj postane sredina poslovne izvrsnosti sa  “10 E budućnosti”, što podrazumijeva: Ekonomiju, Elektronsku upravu, Ekologiju, Edukaciju, Energiju, Ekohranu, Etnologiju, Estetiku, Etiku i Europsku Uniju.  Alati za ostvarivanje Vizije “10E budućnost” predstavljaju put za brendiranje koncepata izvrsnosti u radu TRA, čime se potvrđuje slogan „TRA Agencija – Vaš pouzdan partner za zajednički uspjeh“.

TRA Agencija radi na koncipiranju ekonomskog rasta općine Tešanj kao najmanjeg zajedničkog imenitelja slIjedeća četiri faktora: kadrovi-kapital-tehnologija-prirodni resursi.

Aktivnosti TRA Agencije su struktuirane u slIjedećih osam područja rada:

Projektni menadžment - fondovi domaćih i inostranih donatora

Promocija privrednih potencijala, teritorijalni marketing, privlačenje investicija i poticaj izvozu

Zaštita okoliša i čistija proizvodnja

Baze podataka, istraživačke analize, stručne studije i statistički pokazatelji

Energetska resursna efikasnost

Javno privatni dijalog i Savjet za lokalni ekonomski razvoj

Ruralni razvoj i poljoprivreda

Naša lokalna zajednica predstavlja veoma dinamičnu i proaktivnu lokalnu zajednicu kada je u pitanju segment ekonomske aktivnosti. Tešanj predstavlja „dom privredne akcije“ koji ima temelje oličene u stručnim kadrovima i stalnom fokusu na obuku vršnog i srednjeg  rukovodstva kao kreatora konkurentnosti. Pitanje kadrova je pitanje svih pitanja koje je trebalo biti riješeno juče, ako ga ne riješimo danas, sutra će biti već prekasno. Upravo zato, planiramo uspostaviti Akademiju za lidere. Naš „dom privredne akcije“ ima tri zida i to: poslovni metabolizam, poslovnu tradiciju i poslovnu etiku.

Konkurentnost je oličena u geslu „radi prave stvari, na pravi način i u pravo vrijeme“, zato u globalnim okvirima za „uspjeh“ nije „dovoljno biti prosječan morate biti barem za korak ispred drugih“. Naš „poslovni organizam“ posjeduje dobar „poslovni metabolizam“ i sklon je stvaranju „dodane vrijednosti“ prvenstveno orijentisane ka izvozu, o čemu svjedoči povećanje izvoza od 215% u zadnjih 8 godina. U dostizanju navedenog cilja TRA Agencija je formirala COBITES-Centar za investicije, trgovinu i izvoz zasnovan na konkurentskom poslovanju. Usluge za poslovnu zajednicu pružaju se na principima: „brže, jeftinije i pristupačnije“.

Poslovna tradicija u Tešnju je zasnovana na osnovnom geslu: „uradi dobro prvi put, uradi dobro svaki put, uradi na vrijeme!“. Poslovna etika je značajan nosivi zid „tešanjskog privrednog čuda“, jer kod naših privrednika „data riječ je zakon“, a „potpisani ugovor je ispred svega drugog“. Dimnjak na „domu poslovne akcije- Tešanjskoj kući poslovne izvrsnosti“ je „zelen“ jer on podržava „zelene tehnologije“ koje ne smiju ići na uštrb onečišćenja tla, vode i vazduha, a podržavajući viziju „Tešanj sredina ekološke svijesti, čistoće i reda“. Naš centar ARC Centar za agrokulturu i ruralni razvoj nudi „pametna rješenja za pametnu poljoprivredu“. Uspjeh u Tešnju je zagarantovan zato „Dođite u Tešanj-budite i Vi uspješni“, a poruka svim investitorima i ljudima dobre volje glasi:”TRA Agencija nudi pametna rješenja za pametan biznis jer fokus stavlja na konkurentnost, inovacije, digitalizaciju i dekarbonizaciju procesa na putu Tešnja  ka Europskoj Uniji“.

Misija

Djelujemo na ispunjavanju ciljeva sadržanih u Strategiji razvoja općine Tešanj 2018-2022/2027 i potičemo cjelovit, trajan i kvalitetan ekonomski, društveni i okolinski pametan, uključiv i održiv razvoj.

Vizija

D postanemo sredina poslovne izvrsnosti sa “10 E budućnosti”, što podrazumijeva: Ekonomiju, Elektronsku upravu, Ekologiju, Edukaciju, Energiju, Ekohranu, Etnologiju, Estetiku, Etiku i Europsku Uniju. ​

Ko smo mi?

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice, općine Tešanj kao „sredine poslovne izvrsnosti u kojoj je ugodno biti građanin.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608