Organizacijska struktura Tešanjske razvojne agencije

Osnivač TRA agencije je Općina Tešanj. Članovi nadzornog odbora su: Fuad Šišić, Šerif Plančić i Hajrudin Alić. Direktor TRA agencije je Edin Ibrahimović. Muamer Omahič je OSS asistent, Dženita Hopić finansijski menadžer za projekte i Maid Suljaković finansijski menadžer za projekte.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608