Delegacija Općine Tešanj u sastavu Doc. dr. Ismar Alagić, savjetnik Općinskog načelnika za pristup EU fondovima i Hilmo Perčo, Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj su posjetili Ambasadu Kraljevine Saudijske Arabije i razgovarali sa Ambasadorom NJ.E Eid Athakaf-jem

Do navedenog sastanka došlo je posredstvom Agencije  za razvoj općine Tešanj. U razgovoru su istaknuti dobri kontakti koji predstavnici općine Tešanj posjeduju sa Ambasadorom i bratskim narodom Kraljevine Saudijske Arabije. Gosti iz Tešnja su domaćina upoznali sa realizacijom strateških projekata općine i mogućnostima saradnje sa finansijskim razvojnim institucijama gdje je Saudijska Arabija značajan dioničar. Tu prvenstveno mislimo na Saudijski razvojni fond i Islamsku banku. Predstavnici Općine Tešanj su tokom razgovora predstavili aktivnosti na realizaciji projekta odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda na područiju cjelokupne općine. Ambasador je uputio lijepe riječi i priznanje za rad Općinskog načelnika, a stanovnicima općine Tešanj se zahvalio na iskazanom gostoprimstvu tokom njegovih ranijih posjeta općini Tešanj. Ambasador NJ.E. Eid M. Athakafi je posebno priznanje uputio za rezultate općine Tešanj u područiju razvoja konkurentnog poslovnog okruženja i privlačenja novih investicija na prostor općine u proteklom periodu.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608