Agencija za razvoj općine Tešanj, u saradnji sa Mješovitom srednjom školom Tešanj, nastavlja saradnju na projektima koji se odnose na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, ovaj put potpisan je sporazum sa kompanijom “Fad” d.d

Predmet ovog sporazuma je međusobna saradnja koja obuhvata:

– Saradnju na aplikacijama zajedničkih projekata prema međunarodnim i nevladinim organizacijama

– Saradnju na razvoju savremene opreme

– Saradnju u istraživačkom radu o oblasti mašinstva

– Iznamljivanje prostora i opreme

– Saradnju na područiju stručnog obrazovanja i usavršavnja učenika zanimanja mašinske struke

– Saradnju na područiju neformalnog obrazovanja

– Saradnja na zajedničkim promotivnim aktivnostima.

Ova saradnja ima za cilj osposobljavanje i stručno usavršavanje kadra u skladu sa potrebama kompanije "FAD" d.d. Jelah-Tešanj

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608