U prostorijama TRA d.o.o -Agencije za razvoj općine Tešanj održan je radni sastanak sa predstavnikom “Mann Humell ba” gosp. Hasibom Alićem

Povod danjašnjeg sastanka je uspostavljanje saradnje “TRA” d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i “Mann Humell Ba” Tešanj na izradi projekta: “Izrade uređaja za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda” prema dostupnim fondovima Europske unije. Razgovarano je o moguće dvije opcije aplikacije i to: 1.) Aplikacija projekta ispred Mann Humell ba i 2.) Aplikacija projekta koji bi uključio sve privredne subjekte koji se nalaze na industrijskoj zoni Bukva Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608