Nakon potpisivanja sporazuma na realizaciji projekta “Obuka i cerzificiranje CNC Operatera otpočelo se sa njegovom realizacijom.

Agencija za razvoj općine Tešanj kao implementator projekta će osigurati nesmetanu implementaciju projekta u skladu s projektnim prijedlogom i dinamičkim planom. U skladu s tim Agencija je u saradnji sa Mješovitom  srednjom školom i preduzećem "Fad" je započela sa izvođenjem programa obuke za kandidate. Program obuke se sastoji od tri modula (oblasti učenja) u trajanju od 102 sata, a izvodti će se u učionicama Mješovite srednje škole i u kompaniji Fad dd Jelah. Predavači su istaknuti profesori Mješovite srednje škole i inžinjeri kompanije "Fad" dd Jelah.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608