U posjeti TRA d.o.o-Agenciji za razvoj općine Tešanj boravila je gđa. Eldina Čosatović Projekt menadžer Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Republika Slovenija

U posjeti “TRA” d.o.o-Agenciji za razvoj općine Tešanj boravila je gđa. Eldina Čosatović Projekt menadžer razvojne Agencije Zgornje Gorenjske Rapublika Slovenija. Povod navedenog sasatanka je uspostava saradnje “TRA” d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i i Agencije “Ragor” Republika Slovenija. Direktor “TRA” d.o.o, gosp Hilmo Perčo gošću je upoznao sa aktivnostima, projektima, kao i planovima za naredni period Agencije za razvoj općine Tešanj. Na sasatanku dogovorena je uspostava saradnje i partnerski odnosa između ove dvije Agencije kao i zajednički nastup na projektima koji se odnose na prekograničnu saradnju (IPA CBC).

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608