Vijesti iz Mješovite srednje škole Tešanj

 Novi multimedijalni kabinet

 

Dana 01.09.2012.god. pušten je u funkciju novi multimedijalni kabinet u našoj školi. Kabinet broji ukupno 15 računara za učenike i 1 računar za predavače. Kapacitet kabineta je 30 učenika sa mogućnošću proširenja na 35 učenika.

Pored računara, u kabinetu se nalazi i inteligentna tabla koja uveliko olakšava rad predavača i učenika. Mogućnosti koje ovaj kabinet pruža su mnogostruke.

Prvenstveno, kabinet je predviđen za učenike IV stepena naše škole. Do sada su kroz ovaj kabinet prošla sva zanimanja IV stepena, i predavanja se nesmetano odvijaju u obije smjene.

Pored učenika, veliki broj predavača koristi ovaj kabinet, što je bio naš prvenstveni cilj. Sada smo sigurni da su naši kadrovi spremni na sveobuhvatan tehnološki razvoj koji ne zahvata samo našu državu, nego i cijeli svijet. Naš novoopremljeni kabinet je zasigurno jedan od najsavremenijih multimedijalnih kabineta u ZE-DO Kantonu.

Moramo se zahvaliti na nesebičnu pomoć Tešanjske agencije za razvoj Općine Tešanj koja je u saradnji sa našom školom pomogla u izgradnji ovoga kabineta.

Mi ćemo u budućnosti kroz formalno i neformalno obrazovanje izdvajati sredstva za razvoj kabineta ovoga tipa. Sa sigurnošću možemo tvrditi da su naši kadrovi spremni na sve vidove reformi, kako pedagoške tako i tehnološke. Ovom prilikom moramo pohvaliti sve naše predavače i učenike koji se trude da se nastavni proces u novom kabinetu odvija nesmetano i bez ikakvih problema. Naša škola će i ubuduće izdvajati sredstva za tehnološki razvoj naše škole, a ta vrsta razvoja je sigurno i uspjeh naše općine.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608