Jučer je u prostorijama TRA Agencije za razvoj općine Tešanj održana šesta po redu sjednica Skupštine. Skupština je razmatrala sljedeće tačke dnevnog reda: 1. Izbor zapisničara i 2 ovjerivača zapisnika, 2. Razmatranje ostavke Nadzornog odbora Agencije i 3. Razno.
Za zapisničara i 2 ovjerivača izabrani su uposlenici Agencije. Članovi Nadzornog odbora Agencije su podnijeli kolektivnu ostavku i uručili pismene izjave koje je Skupština jednoglasno prihvatila.
Zaključeno je da se provede procedura izbora novog Nadzornog odbora Agencije koja se mora provesti do kraja Aprila 2013. godine.  Smijenjeni Nadzorni odbor će do imenovanja novih članova Nadzornog odbora nastaviti sa radom te će Skupštini dostaviti kompletan izvještaj o radu u svome mandatu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608