26. sjednica Nadzornog odbora “TRA”

26. po redu sjednica Nadzornog odbora JP “TRA” d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj održana je 22.03.2013.godine sa početkom u 15 sati u prostorijama Agencije.

Na 26. sjednici Nazornog odbora

– usvojen je Plan rada Agencije za 2013.godinu,

– razmatran je finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2012.godinu,

– te je razmatran pravilnik Uprave Agencije o provođenju postupaka javnih nabavki.

Nakon ove održane sjednice Nadzornog odbora stekli su se uvjeti za održavanje sedme po redu sjednice Skupštine JP TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, koja je planirana za početak mjeseca aprila. Važno je napomenuti da je vršioc dužnosti direktora Agencije g-din Muhamed Džihić zajedno sa svojim saradnicima intezivno rade na pripremi održavanje sjednice Skupštine “TRA” Agencije za razvoj općine Tešanj, kao i na pripremi, te izradi projektnih prijedloga na objavljene pozive, u skladu sa datim uputama Nadzornog odbora Agencije.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608