Druga sjednica Nadzornog odbora JP”TRA” d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Dana 24.05.2013.godine u prostorijama Agencije za razvoj općine Tešanj, sa početkom u 16:00 sati, održana je druga sjednica novoizabranog Nadzornog odbora JP“TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj sa slijedećim tačkama dnevnog reda:

1.)Utvrđivanje zapisnika sa predhodne sjednice Nadzornog odbora Agencije

2.) Informacija o statusu projekata i Plan rada Agencije za 2013.godinu

3.) Razno

Na drugoj sjednici članovi Nadzornog odbora Agencije upoznati su o statusu projekata iz 2012. godine,  izrađenim projektnim aplikacijama u 2013.godini, te je u kratkim crtanama predstavljen plan rada Agencije za 2013.godinu. Nadzorni odbor Agencije na sjednici dao je jasne upute i smjernice za dalji rad Uprave, po pitanju izrade projektnih aplikacija, ali i za druge aktivnosti koje su planirane za 2013.godinu, s ciljem postizanja efikasnijeg rada Agencije za razvoj općine Tešanj.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608