GIZ (Njemačko društvo za tehničku pomoć i međunarodnu saradnju) organizuje seriju obuka za radne timove iz mikro regije poslovne izvrsnosti BEAR (Teslić-Tešanj-Žepče) iz područja pripreme projekata prema zahtjevima komponente za ruralni razvoj EU-IPARD.

GIZ (Njemačko društvo za tehničku pomoć i međunarodnu saradnju) organizuje seriju obuka za radne timove iz mikroregije poslovne izvrsnosti BEAR (Teslić-Tešanj-Žepče) iz područja pripreme projekata prema zahtjevima komponente za ruralni razvoj EU-IPARD. Ispred općine Tešanj obuku pohađaju dvije radne grupe od kojih je prva sastavljena od predstvnika TRA i civilnog sektora, dok je radni tim Tešanj II sastavljen od strane predstavnika poslovnog sektora iz firmi: MADI, AS i Biošamp. Polaznici rade na izradi Tehno-ekonomske studije za konkretne primjere projekata iz oblasti  ruralnog razvoja. Učešće predstvnika općine Tešanj je od strane eminentnih predavača iz Hrvatske ocijenjeno najvišim ocjenama. Završetak obuke je planiran do kraja oktobra 2013. godine, čime bi bili stvoreni lokalni kapaciteti za pripremu projekata prema strogim zahtjevima EU komponente za ruralni razvoj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608