Predstavnicima iz općina koje pripadaju BEAR-mikroregiji poslovne izvrsnosti, organizovani u četiri radne grupe su nakon petomjesečnog rada na izradu Studija slučaja prema zahtjevima IPA komponente za ruralni razvoj uručeni su certifikati o uspješno realizovanoj obuci iz pripreme projekata prema zahtjevima finansiranja IPARD-a.

Predstavnicima iz općina koje pripadaju BEAR-mikroregiji poslovne izvrsnosti, organizovani u četiri radne grupe su nakon petomjesečnog rada na izradu Studija slučaja prema zahtjevima IPA komponente za ruralni razvoj uručeni su certifikati o uspješno realizovanoj obuci iz pripreme projekata prema zahtjevima finansiranja IPARD-a. Cjelokupni proces provedene obuke je poidržan od strane GIZ programa Prolocal uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz Republike Hrvatske. Cjelokupan proces obuke za polaznike iz općine Tešanj je koordinirala TRA Agencija za razvoj općine Tešanj. Prema riječima, Doc.dr.Ismar Alagić-a, koordinatora saradnje sa GIZ programom Prolocal, dvije radne grupe sa prostora općine tepanj bile su sastavljene od strane predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora. TRA Agencija za razvoj općine Tešanj je provela anketiranje zainteresovanih učesnika i koordinirala proces izrade Studija i prezentacije izvještaja o realizaciji Studije. U okviru navedene organizovani su Info-dani za prirpemu i finansiranje projekata prema zahtjevima IPARD-a (IPA komponente za ruralni razvoj). Za goste iz Republike Hrvatske organizovana je posjeta poslovnim subjektima iz područja poljoprivredne prerade na prostoru općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608